Naslovna
O nama
Kontakt

TP / TPE Cirkulacione pumpe

Vrste:

 • Sifra:
 • Opis:
 • 2783

 • GR403975 Pumpa TPD 80-170/4 Grundfos

 • 2803

 • GR404631 Pumpa TPE 65-120/2-ST Grundfos

 • 2823

 • GR404857 Pumpa TPE 100-160/2-S Grundfos

 • 2824

 • GR404881 Pumpa TPE 100-250/2 Grundfos

 • 2725

 • GR403211 Pumpa TP 25-50/2 M Grundfos

 • 2726

 • GR403212 Pumpa TP 25-50/2 T Grundfos

 • 2727

 • GR403215 Pumpa TP 25-90/2 M Grundfos

 • 2728

 • GR403217 Pumpa TP 25-90/2 T Grundfos

 • 2729

 • GR403310 Pumpa TP 32-30/4 T Grundfos

 • 2730

 • GR403315 Pumpa TP 32-50/2 BUBE Grundfos

 • 2731

 • GR403321 Pumpa TP 32-60/2 Grundfos

 • 2732

 • GR403341 Pumpa TP 32-80/4 Grundfos

 • 2733

 • GR403351 Pumpa TP 32-90/2 T Grundfos

 • 2734

 • GR403365 Pumpa TP 32-120/2 M Grundfos

 • 2735

 • GR403385 Pumpa TP 32-150/2 T Grundfos

 • 2736

 • GR403418 Pumpa TP 40-60/2 T Grundfos

 • 2737

 • GR403421 Pumpa TP 40-60/4 Grundfos

 • 2738

 • GR403440 Pumpa TP 40-90/2 T Grundfos

 • 2739

 • GR403445 Pumpa TP 40-90/4 Grundfos

 • 2740

 • GR403465 Pumpa TP 40-180/2 M Grundfos

 • 2741

 • GR403470 Pumpa TP 40-190/2 Grundfos

 • 2742

 • GR403485 Pumpa TP 40-230/2 Grundfos

 • 2743

 • GR403498 Pumpa TP 40-300/2 AFABAQE400 Grundfos

 • 2744

 • GR403511 Pumpa TP 50-30/4 Grundfos

 • 2745

 • GR403522 Pumpa TP 50-60/4 T Grundfos

 • 2746

 • GR403544 Pumpa TP 50-90/4 Grundfos

 • 2747

 • GR403555 Pumpa TP 50-160/4 Grundfos

 • 2748

 • GR403561 Pumpa TP 50-180/2 Grundfos

 • 2749

 • GR403572 Pumpa TP 50-240/2 BAQE T Grundfos

 • 2750

 • GR403573 Pumpa TP 50-240/2 GQQE T Grundfos

 • 2751

 • GR403587 Pumpa TP 50-290/2 Grundfos

 • 2752

 • GR403611 Pumpa TP 65-60/4 T Grundfos

 • 2753

 • GR403621 Pumpa TP 65-90/4 T Grundfos

 • 2754

 • GR403626 Pumpa TP 65-110/4 T Grundfos

 • 2755

 • GR403627 Pumpa TP 65-110/4 GQQE Grundfo

 • 2756

 • GR403631 Pumpa TP 65-120/F T Grundfos

 • 2757

 • GR403641 Pumpa TP 65-130/4 T Grundfos

 • 2758

 • GR403651 Pumpa TP 65-170/4 Grundfos

 • 2759

 • GR403661 Pumpa TP 65-190/2 T Grundfos

 • 2760

 • GR403671 Pumpa TP65-240/4 T Grundfos

 • 2761

 • GR403711 Pumpa TP 80-60/4 T Grundfos

 • 2762

 • GR403721 Pumpa TP 80-70/4 Grundfos

 • 2763

 • GR403730 Pumpa TP 80-110/4 Grundfos

 • 2764

 • GR403735 Pumpa TP 80-110/4 T Grundfos

 • 2765

 • GR403751 Pumpa TP 80-150/4 T Grundfos

 • 2766

 • GR403761 Pumpa TP 80-170/4 T Grundfos

 • 2767

 • GR403767 Pumpa TP 80-180/2 T Grundfos

 • 2768

 • GR403771 Pumpa TP 80-210/2 T Grundfos

 • 2769

 • GR403781 Pumpa TP 80-240/2 T Grundfos

 • 2770

 • GR403811 Pumpa TP 100-60/4 T Grundfos

 • 2771

 • GR403831 Pumpa TP 100-90/4 Grundfos

 • 2772

 • GR403832 Pumpa TP 100-90/4 GQQE T Grundfos

 • 2773

 • GR403851 Pumpa TP 100-110/4 Grundfos

 • 2774

 • GR403871 Pumpa TP 100-120/2 T Grundfos

 • 2775

 • GR403887 Pumpa TP 100-240/2 T Grundfos

 • 2776

 • GR403891 Pumpa TP 100-130/4 T Grundfos

 • 2777

 • GR403895 Pumpa TP 125-110/4 GQQE T Grundfos

 • 2778

 • GR403899 Pumpa TP 150-340/4 T Grundfos

 • 2779

 • GR403933 Pumpa TPD 32-60/4 T Grundfos

 • 2780

 • GR403961 Pumpa TPD 65-60/4 T Grundfos

 • 2781

 • GR403965 Pumpa TPD 65-90/4 T Grundfos

 • 2782

 • GR403971 Pumpa TPD 80-110/4 AFA BAQE Gr

 • 2784

 • GR403979 Pumpa TPD 80-240/2 Grundfos

 • 2785

 • GR403983 Pumpa TPD 100-110/4 Grundfos

 • 2786

 • GR403992 Pumpa TPD 125-130/4 Grundfos

 • 2787

 • GR404211 Pumpa TPE 25-50/2 Grundfos

 • 2788

 • GR404311 Pumpa TPE 32-60/2 M Grundfos

 • 2789

 • GR404341 Pumpa TPE 32-120/2 M Grundfos

 • 2790

 • GR404342 Pumpa TPE 32-120/2-S Grundfos

 • 2791

 • GR404367 Pumpa TPE 32-120/2-S Grundfos

 • 2792

 • GR404380 Pumpa TPE 32-580/2 GQQE T Grundfos

 • 2793

 • GR404421 Pumpa TPE 40-120/2 M Grundfos

 • 2794

 • GR404422 Pumpa TPE 40-120/2 RUUE M Grundfos

 • 2795

 • GR404441 Pumpa TPE 40-180/2 M Grundfos

 • 2796

 • GR404521 Pumpa TPE50-60/2 M Grundfos

 • 2797

 • GR404560 Pumpa TPE 50-120/2 T Grundfos

 • 2798

 • GR404565 Pumpa TPE 50-120/2-S Grundfos

 • 2799

 • GR404581 Pumpa TPE 50-180/2-S Grundfos

 • 2800

 • GR404583 Pumpa TPE 50-180/2S T Grundfos

 • 2801

 • GR404611 Pumpa TPE 65-60/4 Grundfos

 • 2802

 • GR404621 Pumpa TPE 65-110/4 S Grundfos

 • 2804

 • GR404641 Pumpa TPE 65-150/4 S Grundfos

 • 2805

 • GR404642 Pumpa TPE 65-150/4 T Grundfos

 • 2806

 • GR404651 Pumpa TPE 65-180/2 T Grundfos

 • 2807

 • GR404661 Pumpa TPE65-190/2 T Grundfos

 • 2808

 • GR404665 Pumpa TPE 65-240/4 T Grundfos

 • 2809

 • GR404721 Pumpa TPE 80-90/4 Grundfos

 • 2810

 • GR404731 Pumpa TPE 80-110/4 Grundfos

 • 2811

 • GR404732 Pumpa TPE 80-110/4-S Grundfos

 • 2812

 • GR404741 Pumpa TPE 80-120/2-S Grundfos

 • 2813

 • GR404761 Pumpa TPE 80-140/2 Grundfos

 • 2814

 • GR404765 Pumpa TPE 80-170/4 T Grundfos

 • 2815

 • GR404768 Pumpa TPE 80-180/2 Grundfos

 • 2816

 • GR404771 Pumpa TPE80-210/2 T Grundfos

 • 2817

 • GR404785 Pumpa TPE 80-250/2S T Grundfos

 • 2818

 • GR404821 Pumpa TPE 100-60/4 S Grundfos

 • 2819

 • GR404822 Pumpa TPE 100-60/4 T Grundfos

 • 2820

 • GR404827 Pumpa TPE 100-110/4 Grundfos

 • 2821

 • GR404830 Pumpa TPE 100-110/4-S T Grundf

 • 2822

 • GR404841 Pumpa TPE 100-120/2 T Grundfos

 • 2825

 • GR404885 Pumpa TPE 125-130/4-S Grundfos

 • 2826

 • GR404890 pumpa TPED 32-180/2 M Grundfos

 • 2827

 • GR404937 Pumpa TPED 32-380/2 S Grundfos

 • 2828

 • GR404900 Pumpa TPED 80-110/4 T BAQE Grundfos

 • 2829

 • GR404903 Pumpa TPED 80-140/2 T Grundfos

 • 2830

 • GR404905 Pumpa TPED 80-150/4 T Grundfos

 • 2831

 • GR404909 Pumpa TPED 100-90/4S Grundfos

 • 2832

 • GR404913 Pumpa TPED 100-130/4S Grundfos

 • 2833

 • GR404917 Pumpa TPED 100-170/4S Grundfos

 • 2834

 • GR404925 Pumpa TPED 100-250/4 T Grundfos

Opis proizvoda:

Grundfos TP i TPE vertikalne, linijske pumpe koriste se u razne svrhe. Sve ove pumpe su jednostepene, linijske centrifugalne pumpe sa standardnim motorima i mehaničkim zaptivkama vratila. Pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor čine posebne jedinice. Posledično, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanom mediju od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom. Dostupna su dva modela vertikalnih, linijskih pumpi. Zadržite na umu da za svaki model postoji više specifičnih varijanti proizvoda.

Model pumpe TP je poznat po visokom nivou pouzdanosti i efikasnosti. Tihi, veoma efikasni EFF1 motori predstavljaju standardnu komponentu. Sve TP pumpe imaju elektrostatičku obradu kojom se obezbeđuje visoka zaštita od korozije.

Glavna razlika između TP i TPE pumpi je u motoru. TPE motori imaju ugrađeni konvertor frekvencije, što omogućava primenu raznih metoda upravljanja. TPE pumpe pružaju pogodnosti koje se odnose na uštedu energije i povećanu udobnost.

Ove vertikalne, linijske pumpe koriste se u komercijalnim objektima za klimatizaciju i grejanje. Sve ove pumpe su jednostepene, linijske centrifugalne pumpe sa standardnim motorima i mehaničkim zaptivkama vratila. Pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor čine posebne jedinice. Posledično, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanom mediju od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom.

Karakteristike i prednosti

- Optimizovana hidraulika za visoku efikasnost

- Smanjena potrošnja električne energije

- Visokoefikasni motori

- TP pumpe imaju visoko efikasne motore

- Visokoefikasni motori troše manje energije

- 2-polne i 4-polne TP pumpe od 1.1 kW do 90 kW imaju EFF1 motore

- Praktičan dizajn

- Jednostavna demontaža za servisiranje

- Linijska konstrukcija

- Za razliku od konzolnih pumpi, linijske pumpe omogućavaju upotrebu ravnog cevovoda, što često smanjuje troškove instalacije i površinu potrebnog prostora

- Hidraulički i mehanički balansirani rotor (serija 300 i 400)

- Rotor je hidraulički i mehanički balansiran da bi se produžio radni vek ležajeva motora i zaptivača vratila

- Kućište pumpe i glava pumpe/motora su elektrostatički obrađeni

- Poboljšana otpornost na koroziju

- TPE, TPED – pumpe sa ugrađenim konvertorom frekvencije

- Smanjena potrošnja električne energije

- TPE i TPED motori zasnivaju se na EEF 1 motorima (izuzev 18.5, 4-polnog).