Naslovna
O nama
Kontakt

Vrste:

  • Sifra:
  • Opis:
  • 1811

  • BO020435 kotao Condens 7000W ZWBR 35-3A

  • 1812

  • BO020436 Kotao Condens 7000W ZBR 35-3A

  • 1813

  • BO020442 Kotao Condens 7000W ZBR 42-3A

Opis proizvoda:

 

Kondenzacioni kotlovi BOSCH-a sa stepenom korisnosti 109%, opremljeni su Al-Si toplotnim blokom, ventilatorom sa promenljivim brojem obrtaja, BOSCH Heatronic elektronikom svim potrebnim senzorima i vrhunskom gasnom armaturom.
Kaskadno se može povezati cak 10 kotlova.
Pregled prednosti:
- Automatsko paljenje, kontrola plamena preko jonizacione elektrode
- Kontinualna regulacija plamena/ucinka kod grejanja i pripreme sanitarne vode, regulacioni ventil na gasnoj armaturi sa beskonacnim brojem položaja
- Temperaturski granicnik u 24V-DC strujnom krugu, granicnik temperature dimnih gasova 1200C,
- Gasna armatura sa 2 sigurnosna i 1regulacionim ventilom, sigurnosni ventil, manometar, BOSCH HEATRONIC III elektronika: servis modus, taster za dimnjacare, detekcija smetnje...
- Modeli Condens 3000W koji su samo za grejanje ZSB imaju u sebi ugraden trokraki ventil tako da je dodavanje akumulacionog rezervoara krajnje jednostavno
-Na model Condens 7000W takode vrlo jednostavno može da se doda akumulacioni rezervoar

Kondenzacioni gasni kotao CONDENS 7000W izradjen kao "mini kotlarnica" opremljen Heatronic 3 regulacijom sa stepenom iskorišćenja od 109%. Proizvod Bosch